Política de privacitat i de protecció de dades

FEINES DE CASA, SCCL, titular del domini d’aquest web, informa a l’usuari sobre la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat que l’usuari decideixi, de forma expressa, lliure i voluntària, si desitja facilitar les dades personals necessàries per a la prestació de serveis oferts per aquest entitat.

FEINES DE CASA, SCCL es compromet a respectar la legislació vigent sobre protecció i confidencialitat respecte als tractaments de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de protecció de dades (LOPD) de caràcter personal i el seu Reglament de desplegament.
Les dades personals proporcionades a través del web seran utilitzades amb la finalitat de portar a terme la gestió amb l’usuari, així com les tasques d’informació i comercialització dels serveis, activitats i esdeveniments relacionats amb FEINES DE CASA, SCCL.
Les dades personals que l’usuari faciliti a través d’aquest web seran objecte de tractament i s’inclouran en un fitxer automatitzat de dades personals, del qual FEINES DE CASA, SCCL n’és el responsable. L’usuari respon, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades.
Les dades de caràcter personal es tractaran amb el grau de protecció legalment requerit. Així mateix, es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, així com la sostracció per part de terceres persones que les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per a les quals s’han sol·licitat a l’usuari. FEINES DE CASA, SCCL es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal proporcionades per la persona interessada per cap mitjà.

Si la persona interessada vol obtenir algun aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que li pugui pertànyer), pot dirigir una comunicació escrita a FEINES DE CASA, SCCL, amb domicili al carrer Aurora, 11, 08001 Barcelona, o a l’adreça electrònica: info@feinesdecasa.com